Колко време е необходимо да ходя на психотерапия?

Публикувано от admin на

Терапевтичният процес изисква повече от една среща. След първоначалната оценъчна сесия, клиентът и психотерапевтът се договарят по какъв начин и с каква честота ще работят. Психотерапията може да е краткосрочна, в рамките на няколко сесии и фокусирана върху определен проблем, или дългосрочна – насочена към по-сложни теми, изискваща продължителност във времето.

Категории: