Дава ли съвети терапевтът?

Публикувано от admin на

Разговорът в сесиите отваря пространство, в което Вашите проблеми се разглеждат в нова светлина, като се търсят възможности за тяхното преодоляване и възстановяване на психичното равновесие. Психотерапевтът не налага мнение, а предлага експертно сътрудничество като професионалист в областта на човешкото поведение и факторите, които го движат и определят.

Категории: