Две основни направления на работа

Работя в 2 основни сетинга (направления).
Единият е Психотерапия чрез изследване на миналото, родителските модели и отражението (влиянието), което те оказват върху живота ни.
Другият – Прагматично консултиране, фокусирано към решение и трансформиране тук и сега. Този вид консултиране минава през психо обучаване и обратна връзка (добилият напоследък популярност термин „терапевтичен коучинг“) .

Това уточнение се налага, защото у нас психотерапията следва една инерция, разбираща тази професия като много дълбинно, катарзисно и трансформиращо изследване, траещо години. Без да омаловажавам ефективността на този начин на работа, срещам все повече съвременни хора, които имат нужда от по-краткотрайно консултиране, без навлизане в ранно детските травми. Характерът и динамиката на клиентите определят избора на едно от посочените основни направления, по които да работим.