Училище за родители

  • Лекции по теми, свързани с психологичните аспекти на бременността, майчинството, родителството и етапите на детското развитие (провеждат се веднъж месечно в 1 АГ „Света София“ по обявен график). По заявка могат да се провеждат и на други места.
  • Семинари за споделяне, дискусии и използване на психодрама по следните теми:
  • Изграждане на самоуважение у детето
  • Проблемното поведение при децата
  • Детето и конфликтите в семейството
  • Постъпване в детско заведение и училище
  • Предизвикателствата на юношеството

Психодрамата и ролевите игри изследват как общуваме през различните си житейските роли. Придобиваме умение да виждаме света през очите на другите, за да разбираме по-добре поведението им. Това развива емпатия, емоционална интелигентност и води до подобряване на комуникативните способности.