Представяне

Има различни начини да познаем себе си – чрез книги, изкуство, спорт, духовни занимания, срещи с другите…

Психотерапията е един от начините за себепознание. Тя е ценен метод, защото ни насочва да мислим за възможни промени, които искаме да осъществим в живота си.

Психотерапевтът е професионалист в областта на човешките отношения, притежаващ специфични знания в областта на поведението и емоциите, които ни движат. Той ще ви подкрепя и насърчава в моменти на объркване, при нужда от обратна връзка, докато придобиете увереност, и намерите отговори на въпросите си. Ще откриете своя терапевт едва тогава, когато  сте готови да се доверите. Да го поканите да бъде ваш спътник в труден момент, да търси заедно с вас, да ви изслушва и подкрепя. Ще разберете, че сте на верния път, когато си тръгвате от всяка среща обогатени. Психотерапията не дава готови съвети, тя отваря вратите на себепознанието, а това е процес на откривателство. В него отговорите идват неусетно и вътрешното ни чувство показва, че са истински.
Ние, хората, сме противоречиви същества – имаме разноцветни мечти и безброй желания, но често не успяваме да ги осъществим. Пречи ни страхът от провал и разочарование, от загуба на обич и сигурност, спъва ни стремежът на всяка цена да получим одобрение.

Опитът ми показва, че хората не се променят напълно, но с помощта на психотерапията те са способни да променят своите гледни точки, а оттам и начина, по който живеят.