Психотерапевтичното консултиране е професионално съдействие, чиято задача е да Ви подкрепи и съпроводи в моменти на житейски трудности и изпитания, в които може да попадне всеки, независимо от нивото си на интелигентност или образование. Да се обърнете към пихотерапевт, когато търсите решение на проблемите си, е интелигентен избор, а не проява на слабост.