Бременност и родителство

  • Бременност и емоции

През бременността с жената се случват интензивни промени. Психологичната подкрепа помага тогава, когато наред с радостното очакване, тя изпитва напълно обяснимо безпокойство. Основата на личността на детето се полага още преди раждането, затова емоционалното състояние на майката е много важно за бебето.

  • Следродилна депресия и тревожни състояния

След  раждането много жени преживяват период на потиснатост. Част от причините за това са свързани с промяната в семейните роли, умората и отговорността за бебето, което зависи изцяло от родителите си. Психологичната подкрепа помага на майките да установят пълноценна връзка с бебето и да отговорят на неговите емоционални нужди.

  • Родителство

Като родители ние ежедневно си задаваме въпроси, свързани с общуването и възпитанието на децата. Желанието ни е те да растат спокойни, щастливи и уверени в себе си. Освен обич, необходими са знания и намиране на решение във всяка ситуация. Родителството се учи от опита и неизбежните грешки, които допускаме. Консултирането би помогнало да развием умения да общуваме с децата си.

  • Партньорски отношения след появата на детето

След раждането жената и мъжът влизат в нови роли, които изискват намиране на баланс между родителството и интимните отношения. Семейното консултиране подкрепя адаптацията на семейството след появата на детето. То помага за разрешаване на конфликти между двамата партньори или проблеми с по-големите деца, с баби и дядовци.