Онлайн консултиране


Консултирането по Скайп става все по-популярно през последните години. Реално, то предоставя същите възможности за разбиране и терапевтична помощ, както и личната консултация. Има някои съществени предимства:

  • Достъпно е за хора, живеещи в чужбина или в населени места, където няма психотерапевт.
  • За българите в чужбина цената е по-ниска от стойността на психотерапевтичната помощ в европейските страни. Предимство е, че те ще говорят на майчиния си език.
  • Достъпно е от всяка точка, където има Интернет. Възможност е за  целодневно професионално ангажирани хора или такива, които са в командировка, или на почивка.
  • Спестява време за пътуване на майки, ангажирани с малки деца или трудно подвижни хора.

Консултирането по Скайп има и някои ограничения.

  • Отсъства живият контакт, който дава на терапевта допълнителна, невербална информация и усещане за клиента.
  • Някои терапии и състояния не са подходящи за работа от разстояние. Това се преценява от терапевта след заявка за консултиране онлайн.

Двете форми на консултиране – лична среща и онлайн консултация, могат да се съчетават успешно. В моята практика често първата сесия е „на живо“, а следващите – онлайн. При българи, живеещи в чужбина, сесиите по Скайп се редуват с лични срещи, когато те са в България. 

Препоръки за провеждане на сесия по Скайп:

Във формата за контакт първо опишете нуждата си от онлайн консултиране.

Осигурете си тихо място, където ще сте необезпокоявани и проверете дали връзката по скайп е добра преди сесията.

 Заплащането става предварително, по банков път.