Семейството като предизвикателство

Намираме се в период на преход между традиционно и постмодерно семейство. Процес на промяна в традиционните семейни ценности, които в патриархалната семейна система се поставят над личните. Макар и изключително важна, днес семейството не е основната социална среда, в която Прочетете повече…

Разводът и децата

В миналото определението „дете на разведени родители” предизвикваше смут и неудобство. В училище тези деца бяха етикетирани, съжалявани, или ”невидими”за останалите. Когато встъпваха в брачен съюз, някои роднини поставяха под въпрос възпитанието и качествата им, необходими за партньорство. Днес хората Прочетете повече…

Психологични причини за безплодието

Във всички култури стерилитетът е значим проблем от лично и социално естество. В миналото, когато медицината не е била способна да даде отговор за причините, отговорността се е поемала от жената поради патриархалните традиции и представи за мъжа като силната Прочетете повече…

Емоционалната връзка с бебето

 „Най-добрите учители са децата” Майка Тереза Да си родител е вълнуваща житейска роля, която ежедневно ни среща с предизвикателства. През първите дни и месеци, наред с чувството на безмерно  щастие, имаме много колебания и въпроси: ще се справим ли с Прочетете повече…

Да преодолеем страха от раждането

От хилядолетия насам човешкият живот започва с раждането. Бебетата порастват, на свой ред стават родители и така жизненият цикъл продължава до безкрай. Раждането е най-естественият процес, който природата е създала и повратна точка в развитието на жената, решила да стане Прочетете повече…