Консултиране на болни и техните близки


Болестта е стресово събитие в семейството, поставя го в тежка ситуация и променя взаимоотношенията.


Хората с трайни здравословни проблеми са изправени пред изпитание, засягащо чувството им за сигурност. Променят се досегашните им стериотипи на живот. Това поражда много стрес и чувства на страх, объркване, безсилие, вина и гняв, които могат да се насочат към най-близките. В процеса на лечение семейството е много важен фактор, който не само поема част от грижите за болния, но и допринася за неговото психично равновесие. Затова и двете страни имат нужда от емоционална подкрепа.