Водено въображение с музика

„Истината е въпрос на въображение“

Урсула Ле Гуин

Методът Водено въображение с музика (Guided imagery and music) е създаден в САЩ през 60-те години на двадесети век от Хелън Бони – психотерапевт и музикален терапевт.

По същество той представлява дълбинна психотерапия с музика. За разлика от обичайната психотерапия тук, освен разговор, има още един елемент – образно преживяване с музика. Чрез него много по-лесно се заобикалят естествените вътрешни защити на хората, затова при някои случаи методът е по-ефективен от разговорния.

При този вид  терапия музиката се свързва с емоции, спомени, преживявания. В леко променено състояние на съзнанието (което обаче не е хипноза), човек може да работи директно с несъзнаваното – там, където се крият нашите проблеми и конфликти, но и силните ни страни, и ресурсите за промяна.

Музиката присъства не за да й се наслаждаваме, както в ежедневието си, а за да се използват нейните свойства за терапевтични цели (макар естетическото възприятие да присъства винаги). И музиката, и човешките преживявания, протичат във времето, съдържат различни теми, нюанси, противопоставяне и разрешаване на конфликти. Този метод има приложение както в психотерапията, така и в личностното развитие.