Често задавани въпроси

Психотерапията може да Ви даде: разбиране и подкрепа, умения за преодоляване на тревожни и депресивни състояния, умения за решаване на проблеми, както и за справяне със стреса. Може да помогне да подобрите отношенията с близките си, да Ви придружава, докато преодолеете неочаквани промени в живота – загуба на работа, развод, смърт на близък и др.
С помощта на психотерапията можете да изградите по-добро самочувствие, да постигнете осъзнатост и усещане за контрол върху живота си.

Терапевтичният процес изисква повече от една среща. След първоначалната оценъчна сесия, клиентът и психотерапевтът се договарят по какъв начин и с каква честота ще работят. Психотерапията може да е краткосрочна, в рамките на няколко сесии и фокусирана върху определен проблем, или дългосрочна – насочена към по-сложни теми, изискваща продължителност във времето.

Принципът на конфиденциалността е основен етичен закон в психотерапията. Всяка информация, споделена в терапията, е напълно поверителна! Изключение правят случаите на насилие върху дете или възрастен, тогава терапевтът може да уведоми съответните институции.

Психиатърът е лекар, който работи с психиатрични заболявания. Срещата с него може да установи  наличие или липса на подобно състояние. Само той може да Ви предпише медикаментозно лечение.

Психотерапевтът работи с разговор (понякога и с други креативни методи) за разрешаване на актуалните проблеми на клиента, за неговото себеизследване и личностно развитие. В някои случаи психотерапията и медикаментозното лечение могат да вървят паралелно.

Разговорът в сесиите отваря пространство, в което Вашите проблеми се разглеждат в нова светлина, като се търсят възможности за тяхното преодоляване и възстановяване на психичното равновесие. Психотерапевтът не налага мнение, а предлага експертно сътрудничество като професионалист в областта на човешкото поведение и факторите, които го движат и определят.

Тя има доказана ефективност, когато:

  • Имате личен проблем, който влияе на емоционалното Ви състояние
  • Намирате се в криза и липса на перспектива в живота
  • Имате семеен проблем
  • Имате проблеми на работното място и др.

Психотерапевтичното консултиране е професионално съдействие, чиято задача е да Ви подкрепи и съпроводи в моменти на житейски трудности и изпитания, в които може да попадне всеки, независимо от нивото си на интелигентност или образование. Да се обърнете към психотерапевт, когато търсите решение на проблемите си, е интелигентен избор, а не проява на слабост или наличие на психопатология.

Load More