Семейството като предизвикателство

Публикувано от admin на


Намираме се в период на преход между традиционно и постмодерно семейство. Процес на промяна в традиционните семейни ценности, които в патриархалната семейна система се поставят над личните. Макар и изключително важна, днес семейството не е основната социална среда, в която живеем. Разширяват се социалните групи и мрежи от хора, с които общуваме и се развиваме. Съвременното семейство, макар да запазва много традиции, все повече обръща внимание на личното благополучие и развитие. И само когато  взаимоотношенията между партньорите са основани на взаимна подкрепа, споделяне и доверие, те могат да се чувстват сигурни, за да развиват личностния си потенциал.

Съвременната култура е свързана с удовлетворяване на личните възможности. Живеем в несигурен и фрагментарен свят, в който не знаем дали онова, което сме създали днес, ще съществува и утре, включително семейните връзки. 
И все пак, повечето хора продължават да живеят в двойки. Макар семейството естествено да налага ограничения, личното развитиe в него също е възможно. Въпросът е как, ако сме автономни и еманципирани, можем да постигнем синхрон между нашите „два свята”. Съвременните хора не биха искали да живеят във формален брак, а във връзка, която е стойностна и за двамата. Връзка, която се основава на пресечени точки, общ жизнен свят, общи житейски перспективи.

Като партньори ние се нуждем както от автономност, така и от свързаност и съотношението между тях определя различните семейства днес. Кои са техните предимства и ограничения и как избират да се движат по тази права на автономност-зависимост, по какъв начин влияят родителските модели и митове за „доброто семейство”, можем ли да сме „самодостатъчни”? Всеки намира своето лично решение на тези въпроси. Това, че връзките продължават да съществуват показва, че макар и цялостни и независими, никой от нас не може  да бъде двете страни на една двойка, да изпълнява и мъжката, и женската функции. И може би точно в това е човешкото, което ни кара да се свързваме и създаваме семейства.