Консултиране и психотерапия

 Фокусират се върху теми от индивидуалния живот, конфликти в двойката и семейството, стрес на работното място. Подходящи са за личностно развитие и себепознание.

  • Индивидуалното консултиране е особено ефективно в моменти, когато се чувстваме напрегнати, тревожни, потиснати, обезверени. Независимо дали ще използваме медикаменти, психотерапията помага за трайно и пълноценно преодоляване на житейските трудности.
  • Полезно е в моменти на житейски кризи: развод, раздяла, смяна на работното място, болест или загуби, проблемни връзки, тревожни състояния, продължително лечение.
  • Психологичната подкрепа е ценна за родители, затруднени в намиране на правилното общуване с техните деца.
  • Разглежда как можем да подобрим взаимоотношенията си чрез промяна в стила си на общуване в семейството и работната среда.
  • Изследва неосъзнати модели от миналото, които влияят негативно на настоящия живот.
  • Фокусира се върху намиране на решение как да се справим по конструктивен начин с проблемите си.
  • Подкрепя силните страни на личността.

„Психотерапията е изкуство на постижимото.

Реалистичните цели предпазват пациентите от обезсърчаване, а терапевтите – от професионално прегаряне“.

Нанси Макуилямс