Семейството като предизвикателство

Намираме се в период на преход между традиционно и постмодерно семейство. Процес на промяна в традиционните семейни ценности, които в патриархалната семейна система се поставят над личните. Макар и изключително важна, днес семейството не е основната социална среда, в която живеем. Разширяват се социалните групи и мрежи от хора, с Прочетете повече…